Refraction Checks Of 'Prakasam' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Addanki 21034 0 0
2 CHC, Chimakurthy 18469 0 0
3 CHC, Darsi 17753 0 0
4 CHC, Giddalur 15707 0 0
5 CHC, Kanigiri 18858 0 0
6 CHC, Kondepi 22269 0 0
7 CHC, Martur 29691 0 0
8 CHC, Yerragondapalem 15356 0 0
Totals 159137 0 0
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
5146421061739164643
6985693481810594438
56 159137