Refraction Checks Of 'Prakasam' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Addanki 16626 0 12
2 CHC, Chimakurthy 14089 0 23
3 CHC, Darsi 13670 0 14
4 CHC, Giddalur 11485 4 28
5 CHC, Kanigiri 14127 4 25
6 CHC, Kondepi 16070 0 25
7 CHC, Martur 23327 5 31
8 CHC, Yerragondapalem 11920 0 12
Totals 121314 13 170
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
3636304941493949069
4881514671587672224
21 121314