Refraction Checks Of 'Krishna' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Avanigadda 12092 0 0
2 CHC, Gannavaram 8855 0 0
3 CHC, Gudur 9952 0 0
4 CHC, Jaggayyapeta 10410 0 0
5 CHC, Kaikaluru 12287 0 0
6 CHC, Mylavaram 10467 0 0
7 CHC, Nandigama 9952 0 0
8 CHC, Tiruvuru 13087 0 0
9 CHC, Vuyyuru 13764 0 0
10 PHC Pamarru 10542 0 0
Totals 111408 0 0
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
3143283521076242257
4044542991076669109
42 111408