Refraction Checks Of 'Krishna' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Avanigadda 20411 0 0
2 CHC, Gannavaram 14897 0 0
3 CHC, Gudur 19218 0 0
4 CHC, Jaggayyapeta 16576 0 0
5 CHC, Kaikaluru 19644 0 0
6 CHC, Mylavaram 16220 0 0
7 CHC, Nandigama 18509 0 0
8 CHC, Tiruvuru 24340 0 0
9 CHC, Vuyyuru 20554 0 0
10 PHC Pamarru 16876 0 0
Totals 187245 0 0
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
5000550591279672855
68139497412547114334
56 187245