Refraction Checks Of 'Krishna' District

No Center Name Cumulative Today Yesterday
1 CHC, Avanigadda 15890 0 31
2 CHC, Gannavaram 11761 0 23
3 CHC, Gudur 13333 0 33
4 CHC, Jaggayyapeta 12814 0 21
5 CHC, Kaikaluru 15787 0 24
6 CHC, Mylavaram 13100 0 0
7 CHC, Nandigama 13273 1 28
8 CHC, Tiruvuru 17092 0 42
9 CHC, Vuyyuru 16706 0 31
10 PHC Pamarru 13273 0 0
Totals 143029 1 233
Cumulative Refraction Checks
Status MALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
FEMALE
CHILD (<18)ADULT (18-60)OLD AGE (>60)TOTAL
OTHERS TOTAL
REFRACTION CHECKS DONE
3898402471150655651
5114708521136587331
47 143029